اداگیو برای سازهای زهی اثر ساموئل باربر

اداگیو برای سازهای زهی اثر ساموئل باربر

اداگیو برای سازهای زهی قطعه ای جاودانه اداگیو برای سازهای زهی ” Adagio for Strings ” اثری از ساموئل باربر ” Samuel Barber ” است، که احتمالا او بهترین…

ادامه مطلب