• یکی از خدمات موسسه طهران، مشاوره های اختصاصی مهاجرتی و مشاوره های اختصاصی موسیقی است. تلفیق تجربه مشاورین دپارتمان موسیقی موسسه طهران، در خصوص کسب بهترین راه برای هنرجویان و همچنین تجربه مشاورین مهاجرتی موسسه طهران، امکان و فرصت بسیار مطلوبی را در اختیار متقاضیان قرار می دهد.
  شما با ذکر تمایل خود به مشاوره و درج آن در فرم ارزیابی شخصی، جلسه مشاوره را برای خود رزرو می نمایید. پس از آن مشاورین تلفنی موسسه طهران با شما تماس گرفته و زمان دلخواه جلسه حضوری خود را با آنان هماهنگ می نمایید.

  فرم ارزیابی شخصی را با کلیک بر روی اینجا می توانید پر کنید.

  شما می توانید با استفاده از شماره تماس زیر، در هر لحظه از ساعات اداری بصورت تلفنی با مشاورین مهاجرتی و امور موسیقی موسسه طهران، مشاوره کنید. تلفن تماس با ما :

  ۰۲۱-۲۶۲۹۲۷۴۴

  همچنین می توانید با آدرس ایمیل های زیر در تماس باشید :

  info@musicabroad.info

  Consult@musicabroad.info

  Please wait...
Please wait...