کوارتِت زهی یکی از زیبای های موسیقی کلاسیک هست را بیشتر بشناسیم

کوارتِت زهی ، یکی از انواع قطعات نوشته شده در موسیقی کلاسیک است.

کوارتِت زهی ” String Quartet ” را بی شک باید مخلوق فرانس جوسف هایدن دانست. به عبارت دیگر هایدن آهنگساز بزرگ موسیقی کلاسیک، را پدر کوارتِت زهی می نامند. قبل از هایدن می توان گفت این نوع ژانر در واقع وجود نداشت، اگرچه برخی معتقدند که قبل از او کوارتِت زهی وجود داشته اما قطعه نوشته شده برای وجود نداشته است.

هایدن آهنگسازی خود را برای کوارتِت زهی بسیار وسیع آغاز کرد. دلیل این امر این بود، زمانیکه هایدن برای اجرای موسیقی چمبر در کاخ فونبرگ فراخوان داده بود، تنها دو نوازنده ویلن، یک نوازنده ویولا و یک نوازنده ویلن سل آمدند. این اتفاق برای او آغاز راهی شد که از اولین کوارتِت زهی خود تا آخرین آن راه بسیار درخشانی را طی کرد. مدل آهنگسازی کوارتِت اٌپوس نه هایدن به فرم استاندارد کوارتِت زهی تبدیل شد.

در اینجا به کوارتِت زهی در C ماژور اٌپوس نه، شماره یک گوش می دهیم.

 

به طور کلی، موسیقی یک کوارتِت زهی نشان دهنده فرم چهار موومان یک ارکستر هست. بدنبال موومان سریع اول، موومان آهسته دوم می آید، موومان سوم رقص گونه مانندminuet ،scherzo furiant. هست ،  و در نهایت موومان سریع چهارم.

بسیاری اعتقاد بر این دارند که توانایی های موسیقی واقعی یک آهنگساز را می توان با چگونه خوب بودن کوارتِت زهی های او درنظر گرفت. پس از هایدن، تعداد انگشت شماری از آهنگسازان دوره کلاسیک و رمانتیک است که در نوشتن کوارتِت زهی سرآمد هستند.

به عبارتی باید گفت که تعریف  اینگونه شکل گرفت که به گروه نوازندگان و یا قطعهٔ موسیقی نوشته شده برای چهار ساز زهی، معمولاً شامل دو بخش برای ویلن اول و دوم، یک بخش برای ویولا و یک بخش برای ویولن‌سل گفته می‌شود. معمولاً ویلن اول ملودی بالا را اجرا می‌کند و ویلن دوم نتهای پایین‌تر.

همچنین این امکان وجود دارد که آهنگسازی برای چهار ساز زهی اما نه با ترکیب فوق مثلاً سه ویولن و یک باس (و یا یک ویولا یا ویولنسل) قطعه بنویسد.  یکی از متداولترین گروههای مجلسی در موسیقی کلاسیک می‌باشد و بسیاری از آهنگسازان از اواخر قرن ۱۸ علاقه زیادی به نوشتن قطعات برای این نوع موسیقی داشته‌اند.

بسیاری از گروههای مجلسی با نوعی تعدیل در سازهای می‌توانند بصورت یک کوارتت زهی نیز فعالیت نمایند مانند کوئینتت (پنج نوازی) پیانو که کوارتت زهی می‌تواند به پیانو ملحق شود.   پنج نوازی زهی ”  string quintet” نیز می‌تواند یک  باشد با یک ویولا، ویولنسل اضافی و همچنین تریو زهی (سه نوازی زهی) که می‌تواند شامل یک ویولون، ویولا و یک ویولنسل باشد. پیانو کوارتت هم در اصل کوارتت زهی می‌باشد، پیانو بجای یکی از ویولون‌ها می‌نوازد.

 

در زیر لیستی از آهنگسازان مشهور به نوشتن کوارتِت های زهی آمده هست،

 

 

 

 

Please wait...
درج نظر