پنج خط حامل در آهنگسازی یکی از ارکان موسیقی است.

درج نظر