ویزای کار کشور آلمان چیست و چه نیازمندی هایی دارد.

ویزای کار کشور آلمان همواره یکی از راه های خوب برای رسیدن به یکی از قطب های صنعتی دنیاست.

ویزای کار کشور آلمان اگرچه سخت به نظر می رسند اما در واقع پروسه ای کاملا استاندارد و درقالب چهارچوب شرایط اجتماعی و اقتصادی خود دارند. کشور آلمان یکی از کشور های حوزه اتحادیه اروپا همچنین پیمان شینگن است. اتحادیه اروپا شامل ۲۸ کشور اروپایی که واحد پول کسانی (یورو) دارند و شرایط اقتصادی آن ها از یکدیگر تبعیت می کنند می شود.

اقتصاد اروپا از زمان تشکیل اتحادیه اروپا به صورت یکپارچه در آمده است وحتی قوانین کار در کشور های این اتحادیه تقریبا مشابه است. این کشور ها،همچنین در اعطای اجازه اقامت دادن و تابعیت هم به صورت مشابه در اکثر اوقات عمل می کنند. بصورت کلی قانون برای اخذ پیشنهاد کاری در اتحادیه اروپا، بدین صورت است که شغل مورد نظر می بایست در سایت کاریابی اتحادیه اروپا به مدت ۳ هفته آگهی گردد.

در همین زمان ،اگر هیچ داوطلبی از ۲۸ کشور عضو این اتحادیه، جهت قبول این شغل اقدام نکرد، در این زمان، سازمان ها می توانند نیروهای مورد نظر خود را از خارج این اتحادیه، به خدمت گیرند تا از آن طریق برای مثال  ویزای کار کشور آلمان برای فرد صادر شود. این قانون در راستای به کار گیری افراد مقیم و یا در حال تحصیل در اروپا در بازارهای کاری این کشورها، تدوین شده است.

بنابراین بدیهی است که پیدا کردن شغل برای افراد خارج ار اتحادیه اروپا بسیار سخت خواهد بود. با توجه به رکود اقتصادی در کشور های نظیر اسپانیا و یونان ، فقدان کار مناسب برای افراد متخصص در این کشور ها، تمایل این افراد به کار دیگر کشور های اروپایی بیشتر از پیش شده است. واین امر باعث دشوار تر شدن پروسه کار در کشور های اروپایی شده است. ویزای کار کشور آلمان  هم از این قاعده مستثنی نیست.

بدیهی است افرادی که مشغول به تحصیل در اروپا می باشند و یا مدارک تحصیلی خود را از اروپا اخذ کرده باشند ،شانس بیشتری در خصوص پیدا کردن شغل و اخذ ویزای کار کشور آلمان  و بعد از آن اقامت در کشور آلمان را خواهند داشت. اگر قصد اقدام جهت یافتن شغل در آلمان و اخذ اقامت کاری آلمان را دارید، با توجه به دشوار بودن این پروسه وبا توجه به قوانین حال حاضر اتحادیه اروپا،بهترین روش پیش روی متقاضیان اخذ اقامت دائم آلمان، اقدام جهت اخذ ویزای تحصیلی این کشور و راه یاقتن به خاک کشور آلمان و در پی آن اقدام جهت اخذ ویزای کاری کشور آلمان می باشد.

یکی از رشته های خوب که می توانند از آن برای ویزای کار کشور آلمان و بعد اقامت این کشور را کسب کرد، موسیقی است. افرادی که موفق به اخذ ویزای کار کشور آلمان می شوند، پس از حدودا چهار سال کار در آلمان و پرداخت مالیات به دولت آلمان،می توانند موفق به اخذ اقامت دائم آلمان شوند.

 

Please wait...
درج نظر