مهاجرت کاری به کشور کانادا یکی از راههای رایج به کاناداست.

مهاجرت کاری به کشور کانادا برای بسیاری می تواند میسر شود.

مهاجرت کاری به کشور کانادا راهی هست که ، هر ساله، بیش از ۱۵۰،۰۰۰ فرد خارجی وارد کانادا میشوند تا به کارهایی گمارده شوند که در کانادا با کمبود نیروی کار مواجه است،

در قالب مهاجرت کاری به کشور کانادا ، برای بیشتر کارهای موقت در کانادا احتیاج به مجوز کار میباشد.

اگر قصد کار در استان کبک دارید، قبل از اینکه محوز کار بتواند صادر شود بایستی گواهی پذیرش کبک صادر شود.

در بیشتر مواقع، از خارج از کانادا بایستی برای مجوز کار اقدام کرد. در بعضی از مواقع نیز میتوانید از داخل کانادا یا در زمان ورود به کانادا اقدام نمایید. در هر صورت شرایط فقریبا مشابه میباشد.

 • اقدام از خارج از کانادا
 • اقدام از داخل کانادا
 • اقدام در زمان ورود

 

شرایط مهاجرت کاری به کشور کانادا از خارج از کانادا

برای اقدام از خارج از کانادا، مدارک زیر لازم است:

 • یک پیشنهاد کار از کارفرمای کانادایی
 • درخواست نامه تکمیل شده, و
 • تاییدیه کتبی از “اداره منابع انسانی و توسعه مهارتهای کانادا” (HRSDC) که بر اساس آن کارفرما بتواند کارگر یا کارمند خارجی را برای کار استخدام نماید. این تاییدیه Positive Labour Market Opinion نامیده میشود. در بعضی شرایط به این تاییدیه نیازی نیست.

همچنین باید کارهای زیر را انجام دهید:

 • افسر ویزا را متقاعد نمایید که در پایان کار و قبل از انقضای اعتبار مجوز کار کانادا را ترک میکنید.
 • نشان دهید که وجه نقد کافی در زمان اقامت برای امرار معاش خود و خانواده تان دارید.
 • اثبات کنید که سوء سابقه ندارید و به قانون احترام میگذارید.
 • نشان دهید که خطری برای امنیت کانادا ندارید.
 • ثابت کنید که در سلامت کامل هستید.

 

شرایط اقدام مهاجرت کاری به کشور کانادا از داخل کانادا

در صورتی میتوانید برای مجوز کار از داخل کانادا اقدام کنید که:

 • مجوز کار یا تحصیل در دوره های آموزشی دانشگاهی یا غیر دانشگاهی را داشته باشید، یا همسر یا والدین شما ویزای کار یا تحصیل داشته باشند.
 • برای کار مشخصی مجوز کار داشته باشد و بخواهید برای کار دیگری درخواست مجوز کنید.
 • مجوز اقامت موقت (TRP) با اعتبار ۶ ماه یا بیشتر داشته باشید.
 • به دلیل اقدام برای اقامت کانادا از داخل کانادا، هم اکنون در کانادا زندگی میکنید. البته قبل از آنکه بتوانید برای ویزای کار افدام کنید باید پرونده اقامت دائم شما به مرحله خاصی رسیده باشد.

در ضمن مدارک زیر را باید داشته باشید:

 • یک پیشنهاد کار از کارفرمای کانادایی
 • درخواست نامه تکمیل شده, و
 • تاییدیه کتبی از “اداره منابع انسانی و توسعه مهارتهای کانادا” (HRSDC) که بر اساس آن کارفرما بتواند کارگر یا کارمند خارجی را برای کار استخدام نماید. این تاییدیه Positive Labour Market Opinion نامیده میشود. در بعضی شرایط به این تاییدیه نیازی نیست. برای لیست کارهایی که از این تاییدیه معاف هستند.
  • در بیشتر موارد گرفتن این تاییدیه بر عهده کارفرما میباشد.
  • در بعضی موارد هم نیازی به این تاییدیه نمیباشد.

همچنین باید کارهای زیر را انجام دهید:

 • افسر ویزا را متقاعد نمایید که در پایان کار و قبل از انقضای اعتبار مجوز کار کانادا را ترک میکنید.
 • نشان دهید که وجه نقد کافی در زمان اقامت برای امرار معاش خود و خانواده تان دارید.
 • اثبات کنید که سوء سابقه ندارید و به قانون احترام میگذارید.
 • نشان دهید که خطری برای امنیت کانادا ندارید.
 • ثابت کنید که در سلامت کامل هستید.

 

شرایط اقدام در زمان ورود به کانادا

شما میتوانید برای مجوز کار در زمان ورود به کانادا اقدام نمایید، ولی تنها در صورتی که شرایط زیر وجود داشته باشد:

 • از ویزای دیدار معاف باشید و بیوانید بدون ویزا وارد کانادا شوید و
 • کار شما احتیاجی به تاییدیه از اداره منابع انسانی و توسعه مهارتهای کانادا نداشته باشد
 • این تاییدیه را داشته باشید.

توجه: اگر کار شما نیاز به تاییدیه اداره منابع انسانی و توسعه مهارتهای کانادا داشته باشد، در صورتی میتوانیددر زمان ورود برای مجوز کار اقدام کنید که این تاییدیه قبل از ورود به کانادا صادر شده باشد

 

 

Please wait...
درج نظر