مدرسه موسیقی جاکوبز موسیقی کلاسیک را در قاره امریکا شکوفا کرده است

مدرسه موسیقی جاکوبز دانشگاه ایندیانا، در بلومینگتون ایالت ایندیانا، در سال ۱۹۲۱ به عنوان کنسرواتوار موسیقی بنا شد. تا سال ۲۰۰۵ به عنوان دانشگاه مدرسه موسیقی دانشگاه ایندیانا معروف بود. مدرسه موسیقی جاکوبز بیش از ۱۶۰۰ هنرجو و دانشجو دارد که تقریبا نیمی از آنها در حال تحصیل در مقاطع ابتدایی هستند که در یکی از مراکز بزرگ موسیقی که زیر نظر انجمن ملی مدارس موسیقی می باشد.

پذیرش در مدرسه موسیقی جاکوبز فقط به صورت حضوری است که در آن افراد به اجراهای مختلف می پردازند که معمولا یک چهارم افراد مراجعه کننده در مقاطع اولیه و بیش از یک سوم این افراد برای مقاطع بالا پذیرفته می شوند. بطور معمول هر کلاس در مقطع پایه در این مرکز گنجایش به وسعت ۲۰۰ نفر دارد.

مدرسه موسیقی جاکوبز برنامه های آموزشی، لیسانس موسیقی، فوق لیسانس هنر، فوق لیسانس موسیقی، دکترای فلسفه، دکترای موسیقی در رشته های مختلف موسیقی را به هنرجویان ارائه می دهد. مدرک مدرسه موسیقی جاکوبز ارزش بسیار زیادی برای آنها دارند.

اعضای دانشکده :

امکانات این مرکز موسیقی، پنج ساهتمان در مزکز کمپ بلومینگتون، فضای های تمزین برای ۱۷۰ نفر، اتاق های کر و بیش از استادیو و دفترهای اداری را در خود جا داده است. مرکز هنرهای موسیقی که به اختصار MAC نامیده می شود، بزرگترین امکانات اجرایی را دارد که در سال ۱۹۷۲ ساخته شده است. این مرکز تئاتر اپرا را با استادیوها، کلاس ها، امکانات مختلف موسیقی و باله با فضای اجرایی که زیر نظر خانه اپرا متروپولیتن نیویورک تجهیز کرده است.

مدرسه موسیقی جاکوبز موسیقی کلاسیک را در قاره امریکا شکوفا کرده است

Please wait...
درج نظر