لوریس چکناواریان۲

لوریس چکناواریان مردی که دنیای موسیقی کلاسیک را با فرهنگ ایران آشنا ساخت.

درج نظر