رهبر موسیقی کلاسیک نقش بسیار کلیدی را بر عهده دارد

رهبر در موسیقی کلاسیک فراتر از یک موسیقی دان نقش ایفا می کند.

رهبر کسی هست که ارکستر یا گروهی از نوازندگان یا خوانندگان را در حین اجرای یک قطعه موسیقی  رهبری و هدایت می کند. رهبری کردن یک گروهی موسیقی یا ارکستر فقط برای اجرا یا نواختن یک قطعه موسیقی نیست. بلکه هدف شکوفایی بالاترین سطح کیفیت تک تک نوازندگان، و بالاترین سطح هماهنگی برای اجرای یک قطعه موسیقی است.او در ارکستر از طریق حرکات خود، که تعبیر و معنی خاصی از دیدگاه نوازندگان و خوانندگان دارد، مطمئن می سازد که مسیر اجرای قطعه موسیقی صحیح است.

یک رهبر مطالعات بسیاری در زمینه های مختلف موسیقی باید داشته باشد. وی ایده های خود را در کنار دانش و شناخت خود برای اجرا قطعات موسیقی عملی می کند. همچنین با دانش و درایت خود هماهنگی و وحدت را میان نوازندگان و خوانندگان ایجاد می کند. وی تمرین های مختلف، برنامه رپرتوار ارکستر و دیگر مسائل مربوط به ارکستر را تنظیم کرده و تحت نظر دارد.

 

پیش زمینه های یک رهبر چیست؟

آموزش و تجربه، دو مقوله ای است که باعث به وجود آمدن یک رهبر موفق می شود. هر کس که می خواهد برای رسیدن به این هدف برسد می بایست این دو مقوله را بسیار مورد توجه قرار دهد.

رهبران موسیقی اغلب درجات آکادمیک و علمی در موسیقی دارند. یک رهبر می بایست حداقل یک ساز را بنوازند. برخی از رهبران موفق و سرشناس توانایی نواختن چندین ساز را داشته و در نواختن آنها مهارت دارند. اگرچه از لازمه های یک رهبر خوب، توانایی تند-خوانی ، توانایی بالا در شنوایی دقیق، دانش گسترده از تاریخ موسیقی، سبک ها، سازهای مختلف موسیقی می باشد. اگر فرد بخواهد در این زمینه موفق شود می بایست دوره های مختلف در مقاطع عالی را کسب کرده است. همچنین می بایست با رهبری کردن ارکسترها و گروه های مختلف بر تجربه خود بیفزاید.

 

ویژگی های یک رهبر خوب چیست؟

یک رهبر خوب کسی است که به راحتی رهبری یک گروه، یک ارکستر را برعهده داشته باشد. کسی است که یک محرک بزرگ بوده و بتواند ارتباط را بین همه افراد گروه برقرار کند. او می بایست شخصیتی قدرتمند داشته، حضورش همیشه  به گروه باعث انتقال قدرت شود.

یک نمونه خوب می بایست به خوبی برنامه های مربوطه را سازمان داده، بسیار منعطف بوده تا بتواند با ارکسترهای مختلف دنیا با فرهنگ ها و سلیقه های مختلف همکاری داشته باشد. او باید با نوازندگان ارتباط خوب و سازنده ای ایجاد کند.

 

چرا یک رهبر؟

تبدیل شدن به یک رهبر بسیار رقابتی است. به خصوص برای تثبیت شدن و ورود به ارکسترهای مطرح. رهبر شدن هم سودآور، لذت بخش است و هم از احترام بالایی برخوردار می شود.

 

 

 

Please wait...
درج نظر