رشته آهنگسازی رشته بسیار مهم برای انتقال احساسات یک انسان در قالب آهنگ به دیگران است.

رشته آهنگسازی در مقطع لیسانس یا کارشناسی یکی از رشته های مهم در زمینه آموزش موسیقی است.

رشته آهنگسازی دانشجویانی زیادی را به خود جلب می کنند، تونال هارمونی ” tonal harmony ” ، کانترپوینت ” counterpoint ” ، تکنیک های آهنگسازی غیر تونال ، ادوات موسیقی و ارکستراسیون را مطالعه خواهند کرد.

مطالعه ادبیات موسیقی بر روی رپرتوارها در کنسرتهای قرن بیست و یکم تأکید دارند، اما شامل آهنگسازان و سبکهای اصلی از قرن ۱۶ تا ۱۹ خواهد بود.

دانش آموز مهارت ها و مفاهیم و همچنین توسعه شخصیت و آهنگسازی فردی خود را با مجموعه تعدادی از قطعات موسیقی چمبر در فرم های کوچکتر و بزرگتر نشان می دهد ، یک ترکیب برای صدای انفرادی و یا گروه ترکیبی و یک ترکیب برای ارکستر کامل تکمیل می کنند.

مطالعه شاهکارهای دوره های موسیقی مختلف، در دانش آموز یک دیدگاه زیباییشناسی فردی و توانایی انتقادی در شناخت و بحث در مورد کیفیت موسیقی ایجاد خواهد کرد. دانش آموز با استفاده از همکاری با هنرمندان، تمرینات پیشرفته و و اجرا مهارت های خود را به دست می آورد.

دانش آموزان رشته آهنگسازی ، مهارت و دانش کافی برای کارکردن به عنوان آهنگساز موسیقی کنسرت و برای ورود به یک برنامه تحصیلات تکمیلی در تئوری یا آهنگسازی موسیقی به منظور فعالیت حرفه ای به عنوان یک معلم، و متخصص نظریه موسیقی و آهنگسازی ، را گسترش می دهند.

این دوره در برخی از دانشگاه ها نیاز به امتحان ورودی دارند. که در بسیاری از مراکز آموزش موسیقی بعد از بررسی مدارک افراد در خصوص امتحان نظر کمسیون علمی دانشگاه داده می شود.

 

در دوره لیسانس موسیقی در رشته آهنگسازی، دانشجو موارد زیر را مطالعه می کند :

 

  • ترجمه و تجزیه و تحلیل آهنگسازی موسیقی در سبک های مختلف
  • ارکستر موسیقی برای گروه های مختلف – بزرگی ارکستراها، ادوات و آلات موسیقی
  • نگرش های موسیقی و شیوه های اهنگسازی تا به ایجاد آثار موسیقی اصلی
  • تجدید نظر و اجرای کارهای خود
  • ضبط آهنگ های تولید خود
  • مقیاس تاریخی، اجتماعی و فرهنگی آهنگ های موسیقی و ارزیابی آنها.

 

دانشگاه های مختلف برحسب سیاست های آموزشی خود و استراتژی های مربوط به آموزش دانشجویان و هنرجویان موارد آموزشی و به عبارتی محتوای آموزشی متفاوتی در هر ترم تحصیلی برای دانشجویان در نظر می گیرند. البته ذکر این موضوع بسیار مهم است که در تمامی مراکز آموزشی که رشته مربوطه را در برنامه آموزشی خود دارند می بایست از یک اصول و چهارچوب پیروی کنند.

 

برای مثال در زیر واحد های رشته آهنگسازی در دانشگاه برکلی ، یکی از موفقترین مراکز آموزش موسیقی را برای شما قرار دادیم.

 

 

ترم اول

Private Instruction 1
Ensemble
Music Application and Theory
Ear Training 1
Artistry, Creativity, Inquiry
Writing and Communication
Introduction to Music Technology

ترم دوم

Private Instruction 2
Ensemble
Arranging 1
Ear Training 2
Harmony 2
Tonal Harmony and Composition1
Literature

ترم سوم

Private Instruction 3
Ensemble
Instrumental Lab
Solfege 1
Harmony 3
Tonal Harmony and Composition 2
The Art of Counterpoint 1
Mathematics/Natural Sciences
Basic Keyboard 1

 

 

 

ترم چهارم

Private Instruction 4
Ensemble
Instrumental Lab
Solfege 2
Harmony 4
Conducting 1 OR Conducting 1 with Live Keyboard Ensemble
The Art of Counterpoint 2
History
Techniques of Tonal Writing
Basic Keyboard 2

ترم پنجم

Conducting 2 OR Conducting 2 with Live Keyboard Ensemble
Social Sciences
General Music History 1
Analysis of Classical and Romantic Music
Advanced Counterpoint
Contemporary Techniques in Composition 1
Instrumentation and Score Preparation
Approved Specified Electives

ترم ششم

Professional Development Seminar
General Music History 2
Art History
Liberal Arts Elective
Contemporary Techniques in Composition 2
Analysis: 20th- and 21st-Century *
Directed Study in Composition 1

 

 

 

ترم هفتم

African American Music History and Culture – MHIS 22X/241
Music and Society (from approved list)
Liberal Arts Elective
Scoring for Full Orchestra
Directed Study in Composition 2
Approved Specified Electives
General Electives

ترم هشتم

Directed Study in Composition 3
Approved Specified Electives
General Electives

 

Please wait...
درج نظر