دوره کارشناسی موسیقی شناسی چیست و در این دوره چه دروسی تدریس می شود

دوره کارشناسی موسیقی شناسی دوره بسیار مهم در بین رشته های پایه موسیقی است.

دوره کارشناسی موسیقی شناسی یکی از دوره های آموزشی دانشگاهی هست که بسیار از دانشگاه ها و مراکز آموزشی سرتاسر دنیا به این دوره کارشناسی موسیقی شناسی اهمیت ویژه ای می دهند.

دوره کارشناسی موسیقی شناسی مانند خیلی از رشته های دیگر تحصیلی دارای پیش نیازهای است که به طور معمول در اکثر دانشگاه ها با جزئیات یکی است. اما برای این پیش نیازمندی ها خاص دانشگاه ها نیز ممکن است باشد.

برنامه درسی به چهار دسته اصلی تقسیم می شود: موسیقی گرایی، مطالعات کاربردی و مجموعه ها، الزامات در موسیقی و مطالعات اختیاری.

 

موسیقی گرایی

نظریه موسیقی و مهارت های شنوایی

تمام رشته های موسیقی مقطع کارشناسی باید هم تئوری موسیقی را بگذرانند و هم مهارت های سنتی شنوایی را بگذرانند. تئوری موسیقی متشکل از یک ترتیب شش ترم است، در حالی که توالی مهارت های شنوایی چهار ترم طول می کشد. همه در حال ورود به مدرک کارشناسی ارشد رشته های موسیقی مورد نیاز برای گرفتن امتحانات در رشته در هر دو تئوری موسیقی و مهارت های شنیداری است.

دانشجویان می بایست هم تئوری موسیقی و هم مهارت های شنوایی را در زمان های مربوطه به انجام برسانند و در صورت نگذراندن آنها، نمی توانند واحدهای دیگر را برداند. البته برخی از دانشگاه ها این امکان را به دانشجویان می دهند که بتوانند در کنار هم آنها را با شرط اینکه با نمره بالا بگذرانند.

 

گروه پیانو

تمام رشته های موسیقی در مقطع کارشناسی، به استثنای کارگردانان پیانو، نیاز به گروه دو نفره دارند. یک آزمون غیرمستقیم مهارت برای دانش آموزانی که مایل به آزمون از این مورد هستند ارائه شده است.

 

رهبری

تمامی رشته های اصلی موسیقی در مقطع کارشناسی واحدی برای رهبری در دو ترم تحصیلی، به استثنای رشته های عملکرد صدا وجود دارد. یک دوره مقدماتی از همه دانش آموزان، شامل تکنیک های اولیه، اصطلاحات و ترتیبات است. ترم دوم در تکنیک های سازمانی یا کلامی تخصص دارد.

 

تاریخ موسیقی

تمام رشته های موسیقی دوره کارشناسی نیاز به گذراندن واحدهای تاریخ موسیقی در چهار ترم از دارند.همچنین نیاز به گذراندن واحدهایی در خصوص ادبیات موسیقی است. لیست انتخابی به دو سری تقسیم می شود. سری اول شامل دوره های دوره ای، اپرا و دوره های تمرین عملکرد است. سری دوم شامل دوره های غربی ، جاز و رپرتوار که برای همه دانش آموزان باز است و هیچ پیش شرطی ندارد.

 

مطالعات کاربردی و مجموعه

درس های کاربردی

همه رشته های کارشناسی باید یک سازمهم برای هر ترم ، تا حداکثر هشت ترم تحصیلی مطالعه کنند. آموزش در زمینه های زیر ارائه می شود: فلوت، بوئوی، کلارینت، فاچون، ساکسیفون، هورن، ترومپت، ترومبون، یوفونیوم، توموگرافی، کوپه، پیانو، ارگ، هارپ، ویولن، ویولا، ویولون سل و باس.

نیازمندی ها

هر رشته ای دارای تعدادی از دوره هایی است که به طور خاص به آن رشته ها اختصاص داده شده است. این دوره ها برنامه درسی تکمیل می کند و ترکیبی از دوره های آموزشی حرفه ای، دوره های ادبیات و تحصیلات پیشرفته هستند.

مطالعات آزاد

تمامی دوره های کارشناسی می بایست دورس اختیاری بطور آزاد مطالعه کنند. این دروس شامل تحقیقات و سمینارها نیز می باشد.

 

طرح کلی موسیقی شناسی

بطور کلی  دورسی که در دوره کارشناسی موسیقی شناسی آموزش داده می شود بطور تقریبی در زیر آمده است. اما بسیاری از دانشگاه ها دورس دیگری را بر این لیست اضافه می کنند که خاص خود آن دانشگاه است.

سال اول
موسیقی کاربردی
تئوری موسیقی
مهارت های شنیداری
سازماندهی در موسیقی
سمینار نوشتاری
تحقیق و نوشتار
تاریخ، ادبیات ، فلسفه موسیقی
پیانو و کلاس ساز
سال دوم
موسیقی کاربردی
تئوری موسیقی
مهارت های شنیداری
تئوری موسیقی
سازماندهی در موسیقی
زبان موسیقی
کلیات رهبری
رهبری ارکستر یا  کر
سال سوم
موسیقی کاربردی
تئوری موسیقی
تاریخ موسیقی ( دوره انتخابی)
سازماندهی در موسیقی
تاریخ موسیقی ( دوره انتخابی دیگر)
تاریخ هنر
زبان موسیقی
سال چهارم
موسیقی کاربردی
سازماندهی در موسیقی
هنر آزاد
ادبیات انگلیسی

 

 

 

 

Please wait...
درج نظر