دوره لیسانس رهبری ارکسترا یکی از دوره های مطرح دانشگاهی

دوره لیسانس رهبری ارکسترا از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

به جهت اهمیت این دوره مجدد خلاصه ای از این دوره برای شما عزیزان در این قسمت قرار داده شده است.

هدف از دوره لیسانس رهبری ارکسترا موسیقی با عمده ای در اجرای ارکستر، توسعه و ترویج دانش آموزان است. دوره لیسانس رهبری ارکسترا دوره ای مطرح در موسیقی کلاسیک است. سالانه بسیاری از هنرجویان موسیقی بخصوص موسیقی کلاسیک برای این دوره ها ثبت نام کرده و وارد دوره لیسانس رهبری ارکسترا می شونذ.

 • روش رهبری
 • توانایی های موسیقی (مانند گوش دادن و حافظه موسیقی، احساس ریتم، احساس سبک، تخیل خلاقانه)
 • ظرفیت تفسیری
 • شخصیت مستقل موسیقی
 • آموزش موسیقی عمومی و همچنین تقویت تفکر و عملکرد مستقل در یک محیط موسیقی و غیر موسیقی، آماده سازی دانشجو برای موفقیت های حرفه ای به عنوان رهبران در ارکسترها، تئاتر ها و گروه های موسیقی.

دوره لیسانس رهبری ارکسترا در برخی از دانشگاه ها دارای امتحان ورودی است. اگرچه برای بسیاری از هنرجویان این امر کمی پذیرفته شدن را  سخت می کند اما امکان اینکه افراد بتوانند بدون دادن امتحان ورودی در ابتدا، وارد دوره لیسانس رهبری ارکسترا شوند وجود دارد. همچنین شرایط زبانی برای افراد نیز مهم و پراهمیت است. بسیاری از افراد دوره های زبان را بی هدف گذرانده اند اما شاید این موضوع باعث شود که هنرجویان عزیز با هدف منسجم تری زبان را خوانده و برای پیش برد هدف خود اقدام کنند. همچنین دوره های زبان آلمانی و انگلیسی را در موسسه طهران می توانند گذرانده و با نمره مطلوب وارد دوره دانشگاهی خود شوند.

در زیر برای شما مثالی از شرایط ورودی یکی از دانشگاه ها برای دوره لیسانس رهبری ارکسترا آورده شده تا با سبک آزمون ورودی آن آشنا شوید.

در این مثال امتحال ورودی دارای دو قسمت است.

ORCHESTRA CONDUCTING MAJOR

First part

 1. Conducting (realized with three pianos)
  Compulsory piece: Weber: Der Freischütz Overture
 2. Presentation of a chosen discerning solo work on piano or an orchestra instrument (also solo concertos or piano-accompanied works in which case an accompanist must be organized by the applicant) or a vocal work. The examination criteria are equivalent to those of an entrance exam for the major of the instrument played.
  After the first part, the exam commission selects candidates for admission to the second part.

Second part

 1. Conducting (also in a teaching situation)
  Three compulsory pieces:

  • Dvořák: 8th Symphony, 1st Movement Exposition
  • Brahms: 3rd Symphony, 2nd Movement
  • Stravinsky: Histoire du Soldat, Part 1 until 15 (March)
 2. Correpetition
  • Presentation of a chosen opera scene with several characters in original language
  • sight-read simple opera passages
  • sight-read singing (atonal passages without rhythm)
 3. Score-reading
  • sight-read a simple orchestra score
  • playing of transposed instruments
 4. Core Subject Piano
  • Presentation of two chosen solo works, one of which must be a slow movement of a classical sonata or a baroque work in slow tempo.
CORE SUBJECT COMPOSITIONAL TECHNIQUE (WRITTEN AND/OR ORAL)
 • note-reading skills in treble clef and bass clef with determination of octave range
 • knowledge of the keys and key signatures in major and minor
 • knowledge of the modal scales (church modes)
 • determination and notation of intervals in the octave
 • determination and notation of triads (major, minor, diminished, augmented) and dominant seventh chords, each with inversions
 • knowledge of other diatonic 4-note chords and dominant ninth chords
 • knowledge of diatonic functions in major and minor
 • completion of a short cadence (four parts) per function symbols or intervals
 • Aanalysis of a given short cadence
 • performance of a simple and/or extended cadence on piano
 • harmonization of a simple folksong on piano
CORE SUBJECT EAR TRAINING (ORAL)
 • repeat (sing) short melodic passages heard
 • beat a notated rhythm with ties and/or syncopation
 • determine and sing major and minor scales as well as modal scales (ascending and descending)
 • repeat, determine and sing intervals in an octave (ascending and descending)
 • repeat, determine and sing triads and dominant seventh chords with inversions (ascending and descending)
 • repeat, determine and sing other diatonic 4-note chords and dominant ninth chords
 • repeat (sing) dissonant triads and 4-note chords
 • sight-read (sing) a choir part of medium difficulty level in treble clef and/or bass clef
DISCUSSION OF SUITABILITYSmall colloquium on general music questions in German language with the following issues:

 • Foundation of music history from Bach to present (problematic nature of era categories: baroque/classical/romantic/modern/postmodern)
 • Development of orchestral genres
 • Development of opera

 

با دپارتمان موسیقی موسسه طهران همراه باشید و دنیای موسیقی را بیشتر بشناسید.

Please wait...
درج نظر