تمپو و اطلاع از خصوصیات انواع اصطلاحات مربوطه و آشنایی با آنها

تمپو بخش بسیار تعیین کننده ای در موسیقی را دارد.

تمپو ” Tempo ” یک کلمه ایتالیایی است. این کلمه در ابتدای قطعه موسیقی میزان تند بودن یا کند بودن قطعه را نشان می دهد. تمپو از کلمه تمپوس به معنی زمان آمده است. تعاریف انواع تمپو در زیر آمده است.  به معنی معیاری از سرعت اجرای قطعه‌های موسیقی است. تمپو یا ضرب اهمیت زیادی در اجرای موسیقی دارد و بر احساس ناشی ازموسیقی تأثیر می‌گذارد. تمپوی قطعات موسیقی اروپایی تا پیش از دوره کلاسیک، بسته به نوع قطعه، کمابیش ثابت و معلوم بود. از آن دوره به بعد تعیین تمپوی اثر برای آهنگساز رایج شد و آهنگ‌سازان در آغاز پارتیتور تمپوی مورد نظر خود را، معمولاً با عبارات ایتالیایی، می‌نوشتند. نوازندگان، به ویژه نوآموزان، دستگاهی به نام مترونوم را برای نگه‌داشتن وزن قطعه بکار می‌برند.

آهسته:

 • Larghissimo   – خیلی خیلی آرام (۱۹ ضرب بر دقیقه و کمتر)
 • Grave   – آرام و رسمی (۲۰–۴۰ ضرب بر دقیقه)
 • Lento   – آرام (۴۰–۴۵ ضرب بر دقیقه)
 • Largo   – در حال تسریع (۴۵–۵۰ ضرب بر دقیقه)
 • Larghetto   – تسریع با سرعت بیشتر (۵۰–۵۵ ضرب بر دقیقه)
 • Adagio   – آرام و باشکوه (به صورت تحت لفظی، “راحت و آسان”) (۵۵–۶۵ ضرب بر دقیقه)

آداجیو به یکی از تمپوهای موسیقی گفته می‌شود که ریتمی آهسته و سنگین دارد. ضرب آهنگ یک قطعه آداجیو به طور متوسط هفتاد ضرب در دقیقه‌است. یکی از معروفتیرن آداجیوها، آداجیو در سل مینور اثر آلبینونی است. در اینجا به این قطعه زیبا می توانید گوش دهید.

 • Adagietto   – سریعتر از آهسته (۶۵–۶۹ ضرب بر دقیقه)
 • Andante moderato   – کمی آهسته‌تر از ۶۹–۷۲) andante ضرب بر دقیقه)
 • Andanteهمآهنگ با سرعت قدم زدن (قدم رو) (۷۳–۷۷ ضرب بر دقیقه(
 • Andantino   – کمی تندتر از andante گرچه بعضی مواقع می‌تواند به معنای کمی آهسته‌تر از andante گفته شود (۷۸–۸۳ ضرب بر دقیقه(
 • Marcia moderato   – معتدل و میانه، در حالت مارش (۸۳–۸۵ ضرب بر دقیقه(
 • Moderato   – میانه و معتدل (۸۶–۹۷ ضرب بر دقیقه(

سریع:

 • Accelerando  – سرعت فزآینده تدریجی
 • Allegretto  – به طور معتدل سریع (۹۸–۱۰۹ ضرب بر دقیقه(
 • Allegro  – سریع، تند و شتابناک (۱۰۹–۱۳۲ ضرب بر دقیقه(
 • Vivace   – سرزنده و سریع (۱۳۲–۱۴۰ ضرب بر دقیقه(
 • Vivacissimo – بسیار سریع و سرزنده (۱۴۰–۱۵۰ ضرب بر دقیقه(
 • Allegrissimo – بسیار سریع (۱۵۰–۱۶۷ ضرب بر دقیقه(
 • Presto – خیلی سریع (۱۶۸–۱۷۷ ضرب بر دقیقه(
 • Prestissimo – بشدت سریع (۱۷۸ ضرب بر دقیقه و بالاتر(

 

Please wait...
درج نظر